10 bracco italianoon liittyvää (ennakko)luuloa                      Takaisin pääsivulle
Laatinut Sabine Middelhaufe
Virallisen kielenkääntäjän suomentama          Käännöksen omistusoikeus: Marjaana Lietoila

Sisältö - klikkaamalla linkkiä pääset suoraan ao. kohtaan:

1. Bracco on hidas koira
2. Bracco on puhdas seisojakoira
3. Bracco on hyvä perhekoira
4. Bracco on ystävällinen kaikille ihmisille
5. Bracco on ystävällinen kaikille koirille
6. Bracco ei ole hyvä vahtikoira
7. Bracco on erittäin herkkä
8. Bracco on erittäin kiintynyt omistajaansa
9. Bracon kehittyminen kestää kauan
10. Bracco oppii eri tavalla kuin muut
<0}

{0>Über den Kurzhaarigen Italienischen Vorstehhund, besser bekannt unter dem Namen Bracco Italiano, gibt es eine Menge Urteile und Fehlurteile - nicht zuletzt in seinem Ursprungsland.<}0{>Tähän lyhytkarvaiseen italialaiseen seisojakoiraan, joka tunnetaan paremmin nimellä bracco italiano, liittyy runsaasti luuloja ja ennakkoluuloja, erityisesti sen alkuperämaassa.<0}

{0>Allen voran die Meinung:<}0{>Kaikkein yleisin on käsitys, että<0}
1.
{0>Der Bracco ist ein langsamer Hund
Falsch.
<}0{>Bracco on hidas koira                           ylös
Väärin.
<0} {0>Dieser Irrglaube hat vermutlich zwei Wurzeln.<}0{>Tämä harhaluulo juontaa oletettavasti juurensa kahdesta lähteestä.<0} {0>Einerseits stimmt es, dass der Bracco in grauer Vorzeit mitunter ein massiger, wenig eleganter Hund mit sehr fetter, dicker Haut war, dem der Sinn nicht unbedingt nach Rekord verdächtigen Sprints stand.<}0{>Toisaalta on totta, että bracco oli muinaisina aikoina välillä myös raskasrakenteinen, vähemmän elegantti koira, jolla oli erittäin rasvainen ja paksu iho ja jonka ansioihin eivät välttämättä kuuluneet ennätysmäiset pikajuoksusuoritukset.<0} {0>Andererseits wurde und wird der Bracco in seiner Heimat stets mit Düsenjägern wie den äusserst beliebten Pointern und English Settern verglichen, und da muss man ganz klar sagen:<}0{>Toisaalta braccoa verrataan kotimaassaan jatkuvasti huippunopeisiin rotuihin, kuten erittäin suosittuihin pointtereihin ja englanninsettereihin. Tässä yhteydessä on todettava yksiselitteisesti, että<0} {0>der Bracco ist körperbaulich als Traber angelegt, nicht als Galoppierer wie die Engländer und würde beim Wettlauf mit ihnen zweifellos den Kürzeren ziehen.<}0{>bracco on ruumiinrakenteeltaan pikemminkin ravuri kuin laukkaaja, kuten nämä englantilaiset rodut, ja tulisi siis auttamattomasti häviämään niille kilpailussa.<0} {0>Aber, und das ist für die Jagdpraxis nicht ohne Relevanz, der Bracco ist gerade wegen seiner Morphologie ein sehr ausdauernder Hund!<}0{>Mutta juuri ruumiinrakenteensa vuoksi bracolla on erittäin hyvä kestävyys, mikä on erittäin tärkeää metsästyksen kannalta.<0} {0>Kommt hinzu, dass der so missverstandene Trab der Rasse alles andere als langsam ist!<}0{>Kaiken lisäksi tämän rodun hyvinkin väärin ymmärretty ravi on kaikkea muuta kuin hidasta!<0} {0>Der Bracco trabt ungemein raumgreifend, mühelos und elegant und erreicht dabei ein beachtliches Tempo.<}0{>Bracolla on suunnattoman matkaa voittava ja elegantti ravi, ja se saavuttaa juostessaan huomattavan vauhdin.<0} {0>Klar, dass er auch galoppieren kann, und es vor allem zu Beginn des Spazierganges oder wenn es jagdtechnisch sinnvoll ist auch tut.<}0{>Totta kai bracco osaa myös laukata ja se laukkaakin erityisesti kävelylenkin alussa tai mikäli se on metsästystekniseltä kannalta mielekästä. <0}
{0>Wer also glaubt, mit dem Bracco einen Vierbeiner anzuschaffen, der nur geruhsam durch die Landschaft trottet, begeht einen fatalen Denkfehler!<}0{>Jos siis kuvittelet hankkivasi bracon myötä kotieläimen, joka ei muuta halua kuin löntystellä rauhallisesti pitkin kylää, olet ehdottomasti väärässä!<0} {0>Der moderne Bracco ist ein Kraftpaket, das sich elegant und voller Energie bewegt und bewegen will - sicher kein Hund, den man nur ein Stündchen im Stadtpark lüften muss.<}0{>Nykyaikainen bracco on todellinen voimapaketti, joka liikkuu elegantisti ja energisesti, ja myös haluaa liikkua – eli se ei ole missään tapauksessa koira, joka viedään hetkeksi tuulettumaan kaupungin puistoon.<0}

2. {0>Der Bracco ist ein reiner Vorstehhund
Jain.<}0{>Bracco on puhdas seisojakoira                           ylös
Kyllä ja ei.<0} {0>Unzweifelhaft wird der Bracco als Vorsteher gezüchtet und dient in Italien hauptsächlich für die Suche, das Vorstehen und Apportieren von Federwild.<}0{>Braccoa kasvatetaan epäilemättä seisojakoirana ja sitä käytetään Italiassa pääasiassa riistalintujen jäljestämiseen, seisontaan ja noutamiseen.<0} {0>Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er sich ausserhalb seiner Heimat bereits als hervorragender Helfer auf der Schweissfährte bewährt hat.<}0{>Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että se on kotimaansa ulkopuolella osoittanut arvonsa erinomaisena apulaisena verijäljen jäljestyksessä.<0} {0>Hier machen sich seine morphologischen und vor allem psychischen Eigenheiten bezahlt:<}0{>Tässä sillä on ehdotonta hyötyä ruumiillisista sekä myös erityisesti psyykkisistä ominaispiirteistään:<0} {0>ohne Ungestüm, sehr überlegt und gewissenhaft arbeitet er die Fährten aus, bestrebt ans Ziel zu gelangen.<}0{>se seuraa jälkiä kiihkotta, erittäin harkitusti ja tunnollisesti, tavoitteenaan päästä määränpäähänsä.<0} {0>Deshalb trifft auch zu, dass man den Bracco ausserhalb des Jagdeinsatzes oder als Nichtjäger im Rahmen der täglichen Ausgänge sehr gut mit Schleppen, Kunstschweissfährten, Dummysuche und Mantrailing beschäftigen kann.<}0{>Tästä syystä on myös totta, että braccoa voidaan virikkeistää jokapäiväisten lenkkien puitteissa metsästyskäytön lisäksi, tai mikäli sitä ei käytetä lainkaan metsästyskoirana, jälkiharjoittelun, keinotekoisen verijäljen jäljestyksen, piilotettujen esineiden etsimisen sekä ihmisen jäljestyksen muodossa.<0}

 

3. {0>Der Bracco ist ein guter Familienhund
Das hängt ganz davon ab, wie man diesen Begriff definiert.<}0{>Bracco on hyvä perhekoira                           ylös
Riippuu kokonaan siitä, miten kyseinen käsite määritellään.<0} {0>Wenn man meint, dass der Bracco, egal ob als Hund des Jägers oder Nichtjägers Familienanschluss braucht, sehr viele Nähe und Ansprache, er mit seinem Menschen im Haus leben möchte und gern überall mit dabei ist, dann lautet die Antwort ganz entschieden:<}0{>Jos perusteena on se, että bracco, pidettiinpä sitä sitten metsästyskoirana tai ei, tarvitsee kiinteän siteen perheeseen, läheisyyttä ja seuraa, että se haluaa asua ihmisten kanssa talossa ja on mielellään mukana kaikessa, vastaus on ehdottomasti<0} {0>Ja!<}89{>”kyllä”!<0}
{0>Würde "Familienhund" allerdings bedeuten, dass der Hund "so nebenher" gehalten wird, sich im Garten allein beschäftigen soll, keinen täglichen Freilauf in der Natur und vor allem keine rassegerechte Arbeit erhält, dann müsste die Antwort ebenso entschieden "nein" heissen.<}0{>Jos “perhekoiralla” sen sijaan tarkoitetaan, että koiraa pidetään “siinä sivussa”, että sen on puuhasteltava itsekseen puutarhassa, sillä ei ole mahdollisuutta juoksennella päivittäin vapaasti luonnossa ja ennen kaikkea, että se ei saa rotunsa vaatimia virikkeitä, vastaus on yhtä ehdottomasti ”ei”.<0}
{0>Der Bracco ist und bleibt ein Jagdgebrauchshund, der Erziehung, Ausbildung und danach lebenslang seine mindestens 3 Stunden Teamwork und gemeinsames Erleben mit dem Meister benötigt.<}0{>Bracco on metsästyshyötykoira ja sellaisena pysyy. Se kaipaa kasvatusta ja koulutusta sekä sen jälkeen koko eliniän kestävää päivittäistä yhteistyötä ja yhteisiä kokemuksia johtajansa kanssa. Vähintään kolmen tunnin ajan joka päivä.<0} {0>Wem das zuviel Aufwand ist, sollte keinen Bracco wählen.<}0{>Jos tämä tuntuu liian vaivalloiselta, ei bracco ole oikea valinta.<0}

 

4. {0>Der Bracco ist zu allen Menschen freundlich
Falsch.<}0{>Bracco on ystävällinen kaikille ihmisille                           ylös
Väärin.<0} {0>Derartige Aussagen führen (leider) fast immer zu Missverständnissen.<}0{>Tällaisista väitteistä on (valitettavasti) lähes aina seurauksena väärinkäsityksiä.<0} {0>Als sehr besonnener, menschenbezogener Hund nähert sich der Bracco auch fremden Zweibeinern mit freundlichen Absichten oder aus reiner Neugier.<}0{>Maltillisena ja ihmisläheisenä koirana bracco lähestyy myös vieraita ihmisiä ystävällisin aikein tai silkasta uteliaisuudesta.<0} {0>Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass er sich etwa von Kindern tyrannisieren lässt oder Erwachsenen alles durchgehen lässt.<}0{>Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että se antaisi esimerkiksi lasten kiusata itseään tai sietäisi mitä tahansa aikuisilta.<0} {0>Mir scheint, gerade weil er an Menschen äusserst interessiert ist, beobachtet er sie auch besonders intensiv, erkennt folgerichtig sehr genau ihre Stimmungen und reagiert darauf.<}0{>Minusta tuntuu pikemminkin siltä, että koska se on erittäin kiinnostunut ihmisistä, se tarkkailee heitä myös erityisen valppaasti, tunnistaa näin ollen heidän tunnelmansa hyvin herkästi ja reagoi sen mukaisesti.<0} {0>Das heisst, der Bracco verdächtigt gewiss nicht jeden Zweibeiner irgendwelcher bösen Absichten, aber er spürt instinktiv, was in ihm vorgeht, und wenn er das als Bedrohung, speziell seines menschlichen Hauptbezugspartners empfindet, wird er bellen, knurren, die Haare stellen.<}0{>Tämä merkitsee sitä, että bracco ei todellakaan epäile, että jokaisella ihmisellä olisi pahoja aikeita, mutta se tuntee vaistomaisesti, mitä ihmisellä on mielessään ja kokiessaan sen uhkaavaksi, erityisesti henkilöä kohtaan., joka on sille läheisin, se haukkuu ja murisee ja sen karvat nousevat pystyyn.<0}
{0>Möge darum niemand hinter dem wohlwollenden, treuen Gesicht des Bracco einen trotteligen Allerweltshund vermuten!<}0{>Älä siis erehdy luulemaan hyväntahtoiselta ja uskolliselta vaikuttavaa braccoa harmittomaksi ja mitäänsanomattomaksi koiranplantuksi.<0} {0>Für ihn gilt eher das Motto:<}0{>Sitä koskee enemmänkin vanha sanonta:<0} {0>Wie du in den Wald hinein rufst, so schallt es hinaus.<}0{>niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.<0} {0>Will sagen, Menschen, ob jung oder alt, die ihn ahnungslos belästigen oder aus Dummheit "nerven" wird er tendenziell ignorieren.<}0{>Tämä merkitsee sitä, että bracco jättää yleensä sellaiset ihmiset huomiotta, jotka kiusaavat tai “ärsyttävät” sitä ymmärtämättömyyttään tai typeryyttään.<0} {0>Ebenso wird aber ein selbstsicherer, erwachsener Bracco nicht dulden, dass ihn Fremde gezielt provozieren.<}0{>Itsevarma, täysikasvuinen bracco ei kuitenkaan myöskään siedä sitä, että vieraat ihmiset ärsyttävät sitä tahallaan.<0} {0>Ich wage sogar die Voraussage, dass dieser Bracco seinen Meister, gute Bindung an ihn vorausgesetzt, im Bedarfsfalle verteidigen wird, und dann sind ca. 30 kg intelligenter, "denkender" Hund ein echtes Argument.<}0{>Uskallan jopa ennustaa, että tällainen bracco puolustaisi isäntäänsä tarpeen vaatiessa - edellyttäen tietenkin, että isännällä ja koiralla on läheinen suhde. Ja 30 kiloa älykästä, “ajattelevaa” koiraa on tällaisessa tilanteessa aikamoinen pala purtavaksi.<0}

5. {0>Der Bracco ist zu allen Hunden freundlich
So simpel liegt der Fall nicht, zumindest nicht, wenn es um erwachsene Rüden geht.<}0{>Bracco on ystävällinen kaikille koirille                           ylös
Asia ei ole näin yksinkertainen, ei etenkään täysikasvuisten uroskoirien kohdalla.<0} {0>Auch in diesem Bereich könnte dem Bracco (und seinem Halter) das verzerrte Image der Rasse vom gutmütigen Tolpatsch zum Verhängnis werden.<}0{>Myös tähän ennakkoluuloon saattaa olla syynä bracon vääristynyt hyväntahtoisen hölmön imago.<0}
{0>Ich habe ganz gezielt verschiedene Züchter und Ausbilder zu diesem Punkt befragt, und worauf ihre Antworten hinaus laufen, ist dies:<}0{>Olen esittänyt erilaisille kasvattajille ja kouluttajille aivan erityisesti tähän kohtaan liittyviä kysymyksiä ja heidän vastauksiensa perusteella olen päätynyt seuraavaan johtopäätökseen: <0} {0>es gibt Braccos, die sind von Welpenbein an auffallend schüchtern und werden deshalb auch als voll erwachsene Rüden eher vorsichtig in Bezug auf die (menschliche) Umwelt und zurückhaltend-pazifistisch auf Geschlechtsgenossen reagieren.<}0{>On olemassa braccoja, jotka ovat pennusta alkaen huomattavan arkoja ja reagoivat tästä syystä myös täysikasvuisina uroksina lähinnä varovaisesti ihmisiin ja varautuneesti mutta rauhanomaisesti muihin uroksiin.<0}
{0>Ähnlich sieht die Sache bei Hunden aus, die nie wirklich gefordert, sondern als "ewiges Kind" behandelt und gehalten werden:<}0{>Tilanne näyttää samanlaiselta koirien kohdalla, jotka eivät ole saaneet kaipaamiaan haasteita, vaan joita on kohdeltu ja kohdellaan "ikuisina pentuina":<0} {0>ein Bracco der nicht ausreifen, nicht seine eigentliche Bestimmung als Jagdgebrauchshund erfüllen darf, lebt, wenn man das einmal so ausdrücken darf, in einer unwirklichen Welt und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf mit unsicherem, sprich junghundhaftem Verhalten reagieren.<}0{>Bracco, joka ei saa tilaisuutta kasvaa aikuiseksi, eikä saa kokea täyttymystään metsästyshyötykoirana, jos näin voidaan sanoa, elää epätodellisessa maailmassa ja tulee todennäköisesti reagoimaan siihen epävarmalla, toisin sanoen pentumaisella käytöksellä.<0} {0>(Das erleichtert vielleicht dem Besitzer das Leben aber nicht unbedingt dem Hund.)<}0{>(Tämä saattaa helpottaa koiran omistajan elämää, mutta ei välttämättä koiran.)<0}
{0>Sodann kommt die Spätreife der Rasse hinzu.<}0{>Lisäksi on huomioitava tämän koirarodun tavallista hitaampi kypsyminen. <0} {0>Der Rüde braucht mitunter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres bevor er eindeutig zeigt, wie er zu Geschlechtsgenossen steht und das ist eher - dominierend.<}0{>Uroskoira osoittaa vasta kolmen vuoden iässä yksiselitteisesti, millä tavoin se suhtautuu muihin uroskoiriin ja se on lähinnä - dominoivasti.<0}
{0>Allerdings muss man spätestens an dieser Stelle sehr genau differenzieren:<}0{>Viimeistään tässä kohtaa on kuitenkin tehtävä selväksi, että<0} {0>sogar ein sehr dominanter Bracco Rüde wird draussen während der Arbeit kein Interesse an Seinesgleichen zeigen, sofern der ihn nicht bei der Ausübung seines Amtes stört.<}0{>edes erittäin dominoiva bracco-uros ei osoita työskennellessään minkäänlaista kiinnostusta muita uroksia kohtaan, elleivät ne suorastaan häiritse sitä töiden suorittamisessa.<0} {0>Hundeausstellungen sind auch "Arbeit", weshalb sich der Bracco hier selten irritieren lässt.<}0{>Myös koiranäyttelyt ovat “työtä”, mistä syystä bracco ei yleensä anna häiritä itseään niissä.<0}
{0>Ganz anders sieht die Sache aus, wenn es um Zusammentreffen in seinem Heimterritorium geht, ums Futter, um Zuwendung seines Besitzers oder auch nur um Zufallsbegegnungen auf der Strasse.<}0{>Tilanne on kuitenkin aivan toinen, kun on kysymys tapaamisista sen kotipiirissä, ruoasta, sen omistajan huolenpidosta tai vaikkapa sattumanvaraisista kohtaamisista kadulla.<0} {0>Da erwartet der selbstsichere Bracco Rüde ganz klar, dass sein Geschlechtsgenosse klein beigibt.<}0{>Tällaisissa tilanteissa itsevarma bracco-uros odottaa selkeästi, että toinen uroskoira pitää matalaa profiilia.<0} {0>Und tut er das nicht, hilft Herr Bracco nach.<}0{>Ja jos se ei tee sitä, Bracco näyttää mielellään, kuka käskee.<0} {0>Der erwachsene Rüde, der meint, ihn ernsthaft herausfordern zu müssen, könnte also eine unangenehme Überraschung erleben.<}0{>Täysikasvuinen uroskoira, joka katsoo parhaakseen rehennellä bracolle, saattaa siis kokea epämieluisan yllätyksen.<0} {0>Denn wie der langjährige Bracco Züchter und Ausbilder Danilo Rebaschio sagt:<}0{>Pitkäaikainen bracco-kasvattaja ja kouluttaja Danilo Rebaschio ilmaisee asian seuraavalla tavalla:<0} {0>"Der Bracco verlangt Respekt, und wenn er den nicht bekommt, weiss er ihn sich zu verschaffen.<}0{>"Bracco vaatii kunnioitusta, ja jos se ei saa sitä, se tietää kyllä keinot sen hankkimiseksi.<0} {0>Ich würde niemals zwei Rüden im selben Zwinger halten, weil sie garantiert früher oder später die Rangfolge auskämpfen, es sei denn, einer der beiden ist extrem unterwürfig und lässt sich alles gefallen.<}0{>En milloinkaan pitäisi kahta urosta samassa aitauksessa, koska ne tulisivat taatusti taistelemaan arvojärjestyksestä ennemmin tai myöhemmin, ellei toinen niistä sitten sattuisi olemaan äärimmäisen alistuvainen ja sietämään mitä tahansa.<0} {0>Dass der Bracco gegenüber anderen Rüden immer lieb und nett ist, ist ein Märchen.<}0{>Se, että bracco-uros on aina kiltti ja mukava toisille uroskoirille, on pelkkää satua.<0} {0>Man kann erwachsene Rüden bestimmter Rassen, etwa Setter, problemlos zusammen halten, aber der Bracco gehört im Normalfalle nicht dazu, dafür ist er zu eifersüchtig, will zu sehr im Mittelpunkt stehen und beachtet werden."<}0{>Tiettyjen rotujen, esimerkiksi settereiden, täysikasvuisia uroksia voi pitää ongelmitta yhdessä, mutta bracco ei kuulu normaalitapauksissa näihin rotuihin. Se on aivan liian mustasukkainen, haluaa liikaa olla keskipisteenä ja saada huomiota.”<0} {0>Deshalb, so der Profiausbilder, sollte man Rüden unverzüglich und streng korrigieren, wenn sie es mit dem Dominanzverhalten gegenüber anderen Rüden übertreiben.<}0{>Tämän ammattimaisen kouluttajan mielestä uroskoirien käytökseen on puututtava tästä syystä välittömästi ja ankarasti, mikäli ne käyttäytyvät liian dominoivasti muita uroksia kohtaan.<0}

6. {0>Der Bracco ist kein guter Wachhund
An diesem Punkt scheiden sich die Geister.<}0{>Bracco ei ole hyvä vahtikoira                           ylös
Tästä väitteestä on olemassa erilaisia mielipiteitä.<0} {0>Es gibt einige erfahrene Bracco Halter und Züchter, die darauf schwören, dass der Bracco den Einbrecher im Haus schwanzwedelnd begrüsst.<}0{>On olemassa kokeneita bracon omistajia ja kasvattajia, jotka vannovat, että bracco tervehtii murtovarkaita häntäänsä heiluttaen.<0} {0>Es gibt aber auch viele andere, die wiederum aus Erfahrung das Gegenteil behaupten.<}0{>On kuitenkin olemassa myös muita, jotka väittävät kokemuksesta asian olevan täysin päinvastoin.<0}
{0>Immerhin macht das die Tatsache deutlich, dass die Rasse durchaus die Tendenz hat, auf suspekte Personen und Geschehnisse zu achten und durch Laut geben und anderes Verhalten darauf aufmerksam zu machen, wenn etwas Ungewohntes, Verdächtiges geschieht.<}0{>Selvää on joka tapauksessa, että tällä koirarodulla on taipumus havaita epäilyttävät henkilöt ja tapahtumat sekä varoittaa haukkumalla ja muutoinkin käytöksellään, jos se havaitsee jotain epätavallista tai epäilyttävää.<0}

 

7. {0>Der Bracco ist äusserst sensibel
Stimmt, und das hat eine Menge Konsequenzen für den täglichen Umgang mit diesem Hund, seine Erziehung und Ausbildung.<}0{>Bracco on erittäin herkkä                           ylös
Pitää paikkansa. Ja tällä on huomattava vaikutus päivittäiseen kanssakäymiseen koiran kanssa, sen kasvatukseen ja koulutukseen.<0} {0>Zunächst einmal muss man sich vom ersten Moment der Begegnung mit einem Bracco darüber im Klaren sein, dass er uns beobachtet, scharf beobachtet, und die denkbar feinsten Antennen besitzt, um damit in uns hinein zu fühlen.<}0{>Ensinnäkin on pidettävä mielessä, että bracco pitää meitä silmällä tapaamisen ensi hetkistä alkaen. Se tarkkailee meitä ja omistaa erittäin herkät antennit, joiden avulla se luotaa mielentilaamme.<0} {0>Im Prinzip eine gute Sache.<}0{>Mikä on periaatteessa hyvä asia.<0}
{0>Leider gibt es aber Rassevertreter, bei denen aus Sensibilität Überempfindlichkeit geworden ist, und das heisst im Klartext, dass solche Hunde vielleicht jahrelang Unsicherheit oder sogar Panik zeigen, wenn sie jenes Geräusch, jene Geste, jene Konstellation von Bedingungen wiederfinden, die ihnen beim allerersten Mal Angst gemacht haben.<}0{>Valitettavasti on myös olemassa yksilöitä, joiden herkkyydestä on tullut yliherkkyyttä, mikä merkitsee selkokielellä sitä, että tällaiset koirat osoittavat mahdollisesti vuosien ajan epävarmuutta tai jopa paniikin oireita joutuessaan kokemaan äänen, eleen tai tilanteen, jonka yhteydessä ne tunsivat pelkoa ensimmäisen kerran.<0} {0>Vielleicht ist dem Züchter beim Füttern einmal der Metallnapf aus der Hand gefallen und scheppernd in der Nähe des Welpen gelandet.<}0{>Kasvattajalta on mahdollisesti kerran pudonnut metallinen ruokakuppi kädestä ruokkimisen yhteydessä ja kierinyt kalisten pennun lähelle.<0} {0>Der spätere Besitzer mag sich dann wundern, wieso sein Hund das Weite sucht, wenn ihm in der heimischen Küche versehentlich der Topfdeckel auf den Boden fällt.<}0{>Myöhempi omistaja saattaa sitten joutua ihmettelemään, miksi hänen koiransa pakenee paikalta, jos häneltä putoaa vahingossa kattilan kansi lattialle omassa keittiössä.<0}
{0>Schroffe Gesten, laute Unmutsbekundungen die überhaupt nicht dem Welpen galten, können ebenfalls solche Unsicherheiten provozieren.<}0{>Jyrkät eleet ja kovaääniset tyytymättömyyden osoitukset voivat myöskin saada aikaan tällaisia epävarmuuden tunteita.<0} {0>Wer sich als Halter eines Bracco mal ein bisschen unwirsch an seinen Hund wendet, hat dann gute Aussichten, dass der Hund entschlossen flieht oder sich demütig vor ihm zusammen kauert.<}0{>Ja jos bracon omistaja joskus ärähtää koiralleen hieman tavallista kiukkuisemmin, on paljon mahdollista, että koira pakenee vauhdilla paikalta tai kyyristyy nöyrästi isäntänsä eteen.<0} {0>Nicht dass so ein Bracco tatsächlich irgendwann verprügelt oder sonstwie misshandelt worden wäre, nein, aber in seiner Überempfindlichkeit hat er das ursprüngliche Erlebnis so aufgenommen und gespeichert.<}0{>Tämä ei merkitse sitä, että tuollaista braccoa olisi todella joskus lyöty tai pahoinpidelty muulla tavoin. Kyse on ainoastaan siitä, että se on kokenut alkuperäisen tapahtuman uhkaavana yliherkässä mielessään ja se on jäänyt sen mieleen sellaisena.<0}
{0>Interessanterweise kann derselbe Bracco, der sich vom Geschrei in Nachbars Garten oder einem lauten häuslichen Geräusch schockieren lässt, im Jagdrevier völlig cool sein; schussfest, immun gegen furiose Kommandos fremder Hundeführer, immun auch gegen eine körperliche Strafe seitens des eigenen Herrn...<}0{>Mielenkiintoinen ilmiö on, että sama bracco, joka pelästyy naapurin puutarhasta kuuluvaa huutoa tai kovia ääniä omassa kodissaan, voi pysytellä täysin rauhallisena metsästysretkellä; pelkäämättä laukauksen ääniä, huomioimatta muiden koiranomistajien raivokkaita käskyjä ja jopa pahastumatta oman isäntänsä ruumiillisista rangaistuksista...<0}
{0>Es gehört jedenfalls zur Realität der Rasse, dass ängstliche, schüchterne bis scheue Vertreter zu finden sind.<}0{>Tosiasia on kuitenkin se, että rotuun kuuluu myös pelokkaita, arkoja ja jopa säikkyjä yksilöitä.<0} {0>Ob das bestimmten Blutlinien zu verdanken ist, unachtsamer Selektion, oder ob Jagdhunde heute oft unter Bedingungen leben müssen, die zumindest die Sensibelchen überfordern, darüber streiten die Gelehrten.<}0{>Asiantuntijat eivät ole yksimielisiä siitä, onko tämä seurausta tietyistä verilinjoista tai huolimattomasta valikoinnista, vai elävätkö metsästyskoirat nykyään usein sellaisissa olosuhteissa, että se on liikaa ainakin herkimmille niistä.<0}
{0>Nun ist es natürlich nicht so, dass jeder moderne Bracco solche Probleme hat.<}0{>Asia ei tietenkään ole niin, että jokaisella täysikasvuisella bracolla olisi tällaisia ongelmia.<0} {0>Ganz im Gegenteil sind diese Fälle zum Glück sehr selten.<}0{>Päinvastoin, tällaiset tapaukset ovat onneksi erittäin harvinaisia.<0}
{0>Dennoch gilt, wie eingangs gesagt, dass jeder Bracco äusserst sensibel ist.<}0{>Tästä huolimatta on tosiasia, kuten alussa sanoin, että bracco on erittäin herkkä rotu.<0} {0>Hektik, Chaos, massiver Lärm ist nicht sein Ding, bei Erziehung und Ausbildung kommt man mit Ungeduld, Druck und harten Methoden niemals zum Ziel.<}0{>Kiire, kaaos ja kova meteli eivät sovi sille. Kasvatuksessa ja koulutuksessa ei milloinkaan saavuteta hyviä tuloksia kärsimättömyydellä, paineella ja kovilla menetelmillä.<0}
{0>Allerdings darf man gerade einen sehr empfindsamen Hund nicht obendrein noch in Watte packen.<}0{>Toisaalta jo luonnostaan arkaa koiraa ei kuitenkaan saa kasvattaa pumpulissa.<0} {0>Ihn zu verhätscheln, weil er so besorgt aus seinem Knautschgesicht drein schaut, oder ihm Ungehorsam durchgehen zu lassen, weil er gleich die Rute klemmt, wenn Herrchen mal die Stimme erhebt ist kaum die Lösung.<}0{>Sen ylenmääräinen hemmottelu, koska se katselee maailmaa niin huolestuneen näköisenä nappisilmillään tai tottelemattomuuden sietäminen, koska se painaa heti hännän koipiensa väliin, ei ole mikään ratkaisu.<0}
{0>Mir kam prompt die Frage in den Sinn, wie man einen Bracco denn von nicht akzeptablem Verhalten abhält, wenn man ihn mit Samthandschuhen anfassen muss, aber diese softe Methode vielleicht nicht fruchtet.<}0{>Mieleeni tuleekin heti kysymys, millä tavoin braccoa sitten voi estää käyttäytymästä sopimattomalla tavalla, jos sitä on käsiteltävä silkkihansikkain, mutta jos hellävaraiset menetelmät eivät usein kuitenkaan tuota tulosta.<0} {0>Dazu noch einmal der Profiausbilder Danilo Rebaschio, der, es ist die Erwähnung wert, schon so manchen angeblich verkorksten Bracco wieder auf die Beine gestellt hat:<}0{>Siteeraan vastauksesi vielä kerran ammattikasvattaja Danilo Rebaschiota, joka on saanut useammankin ulkopuolisten silmissä pilatun bracon taas jaloilleen, mikä on mainittava tässä yhteydessä:<0} {0>"Die Sensibilität der Rasse wird oft missverstanden und entsprechend falsch darauf reagiert.<}0{>"Rodun herkkyys ymmärretään usein väärin ja siihen reagoidaan vastaavasti väärällä tavalla.<0} {0>Dass der Bracco ein sensibler Hund ist bedeutet nicht, dass man ihn nicht tadeln oder strafen darf, weil er sonst angeblich unter der seelischen Belastung zerbricht.<}0{>Se, että bracco on herkkä koira, ei merkitse sitä, etteikö sitä saisi nuhdella tai rangaista, koska se ei kestäisi moista henkistä kuormitusta. <0} {0>Zutreffend ist, dass der Bracco aufgrund seiner hohen Empfindsamkeit verstehen will und unbedingt verstehen soll, wieso wir ihm etwas verbieten oder ein bestimmtes Verhalten bestrafen.<}0{>Tosiasia on, että juuri herkkyytensä takia bracco haluaa ymmärtää ja sen tulee ehdottomasti ymmärtää, miksi siltä kielletään jotain tai miksi sitä rangaistaan tietystä käytöksestä.<0} {0>Entscheidend ist, solche Tadel oder Strafmassnahmen im Bedarfsfalle ruhig und beherrscht auszuteilen und dem Hund, sobald er sich wunschgemäss verhält, sofort wieder die vertraute Zuwendung zu schenken.<}0{>Ensiarvoisen tärkeää on antaa koiralle nuhteet tai rangaistus tarvittaessa rauhallisesti ja hillitysti sekä osoittaa sille välittömästi jälleen totuttua kiintymystä sen käyttäytyessä halutulla tavalla.<0} {0>Der Bracco ist ein Hund, der wirklich nachdenkt, und nur wenn er auf seine Weise versteht, warum er bestraft wird, korrigiert er sein Verhalten entsprechend.<}0{>Bracco on koira, joka todella ajattelee asioita, ja se korjaa käyttäytymistään ainoastaan, jos se ymmärtää omalla tavallaan, miksi sitä rangaistaan.<0} {0>Man muss ihm einfach die Zeit lassen, die Situation zu erfassen.<}0{>Sille on yksinkertaisesti annettava aikaa ymmärtää tilanne.<0} {0>Geschrei, Ungeduld, beim Strafreiz bloss auf den Schmerz zu zielen und dergleichen bringt überhaupt nichts.<}0{>Huutaminen, kärsimättömyys sekä rankaiseminen ainoastaan kipua tuottamalla ja vastaavat toimenpiteet, eivät auta yhtään mitään.<0} {0>Ebenso dumm wäre es umgekehrt, ihm alles durchgehen zu lassen.<}0{>Aivan yhtä typerää olisi toimia päinvastoin, antaa koiran tehdä, mitä se haluaa.<0} {0>Wenn man insbesondere dem dominanten Rüden nicht ganz klare Grenzen steckt, tanzt er seinem unbedarften Besitzer schnell auf der Nase herum."<}0{>Etenkin jos dominoivalle uroskoiralle ei osoiteta selkeitä rajoja, se alkaa hyvin nopeasti hyppiä omistajansa silmille.<0}

8. {0>Der Bracco ist extrem anhänglich
Über diesen Punkt gibt es keine Meinungsverschiedenheiten.<}0{>Bracco on erittäin kiintynyt omistajaansa                           ylös
Tästä kohdasta ei ole olemassa eriäviä mielipiteitä.<0} {0>Wer je einen Bracco gehalten hat, weiss, dass dieser Hund, so man ihn liesse, zum Schatten seines Meisters würde.<}0{>Jokainen, jolla on joskus ollut bracco, tietää, että tämä koira seuraisi isäntäänsä kuin varjo, jos se olisi mahdollista.<0} {0>Er braucht Tuchfühlung, je mehr desto besser, geniesst ausgiebiges, ruhiges Streicheln, Schmusen und massiert zu Werden, hat überhaupt keine Schwierigkeiten, sich so klein zu machen, dass er doch noch neben Herrchen aufs Sofa passt (und erst recht ins Bett!) und schiebt sich sofort sehr besorgt in den Vordergrund, wenn sein Mensch mal direkten Kontakt mit anderen Hunden aufnimmt.<}0{>Se kaipaa kiinteää kontaktia, mitä kiinteämpi sen parempi, nauttii ylenpalttisesta silittelystä, hyväilemisestä ja hieromisesta. Sille ei tuota minkäänlaisia ongelmia käpertyä niin pieneksi, että se mahtuu isäntänsä viereen sohvalle, jolla ei juurikaan ole tilaa (ja varsinkin sänkyyn!), ja se työntyy välittömästi huolestuneena etualalle, jos sen isäntä on läheisissä tekemisissä toisen koiran kanssa.<0} {0>Wer sollte dem widerstehen?<}0{>Tulisiko tällaista sitten voida vastustaa?<0}
{0>Jeder!<}0{>Kyllä. Jokaisen.<0} {0>Oder zumindest jeder, der im Bracco einen lebendigen Jagdhund sieht und kein animiertes Stofftier!<}0{>Ainakin jokaisen, joka näkee bracon elävänä metsästyskoirana, eikä viihdytettävänä pehmoleluna.<0} {0>Nicht nur, weil man selbst nicht zum hauptberuflichen Beschmuser und Bespaßer seines Hundes werden will, sondern auch, weil man dem Hund keinen Gefallen damit tut.<}0{>Eikä ainoastaan siksi, ettei itse tarvitse ryhtyä päätoimiseksi koiran silittelijäksi ja viihdyttäjäksi, vaan siksi, että ei tekisi koiralle karhunpalvelusta.<0} {0>Damit er seelisch wirklich ausreifen kann sollte man ihn als Erwachsenen auch so behandeln und nicht dazu ermutigen, ahnungslos in der Falle "Kindchenschema" hängen zu bleiben.<}0{>Jotta koira todella pystyisi kasvamaan henkisesti aikuiseksi, sitä on myös kohdeltava asianmukaisella tavalla täysikasvuisena, eikä rohkaista jäämään pahaa aavistamattomana "lapsenkenkiin".<0} {0>Zumal dieses charmante Getue auch viel mit Dominanz zu tun hat.<}0{>Etenkin, kun tähän rakastettavaan käyttäytymismalliin liittyy selkeä dominoinnin maku.<0} {0>Der Hund, der immer dabei sein will und allüberall (mindestens) seinen "Streichelkopf" darbietet, erzieht letztlich auch seinen Halter zum Gehorsam...!<}0{>Koira, joka haluaa olla aina mukana joka paikassa ja tarjoaa jatkuvasti päätänsä silitettäväksi, kasvattaa loppujen lopuksi myös omistajaansa tottelemaan...!<0} {0>Statt zum Tätschelautomaten zu werden sollte man also lieber dafür sorgen, dass der Bracco täglich sein erforderliches Maß an Auslauf und sinnvoller Arbeit erhält und ihn dann zuhause getrost für eine Weile "auf Abstand" halten.<}0{>Taputusautomaatiksi ryhtymisen sijaan on suositeltavaa huolehtia siitä, että bracco saa päivittäin kaipaamansa annoksen liikuntaa ja mielekästä työtä, ja pitää siihen kotona huoletta jonkun aikaa ”etäisyyttä”.<0}


9. {0>Der Bracco ist spätreif
Auch darüber sind sich die Experten einig.<}0{>Bracon kehittyminen kestää kauan                           ylös
Myös tästä asiantuntijat ovat yksimielisiä.<0} {0>Wer möglichst schnell einen "fertigen" Hund für diese oder jene Arbeit haben will, sollte keinen Bracco wählen, denn bei ihm geht die körperliche und geistig-seelische Entwicklung zunächst eher langsam voran.<}0{>Jos haluaa saada mahdollisimman nopeasti “valmiin” koiran johonkin tiettyyn tehtävään, ei bracco ole suositeltava valinta, sillä sen ruumiillinen ja henkinen kehitys on pikemminkin hidasta.<0} {0>Das hat natürlich auch seine Vorteile, weil man ihn eben in aller Ruhe erziehen und ausbilden kann; weil man unter Umständen viel besser erkennt, wie der Hund voran kommt, wo er Schwierigkeiten hat, was ihm liegt und was nicht.<}0{>Tästä on luonnollisesti myös etua, koska sitä voi sen vuoksi myös kasvattaa ja kouluttaa kaikessa rauhassa ja siitä näkee myös suhteellisen hyvin, kuinka se edistyy, missä sillä on vaikeuksia, mistä se pitää ja mistä ei.<0}
{0>Auch für die Übernahme eines Bracco kann das günstig sein; ist man bei einigen Rassen gut beraten den Welpen mit 8-10 Wochen zu holen, ist es beim Bracco nicht unbedingt ein Drama, wenn er erst mit 4 Monaten oder sogar später zum neuen Menschen kommt.<}0{>Myöhäinen kehittyminen on etu myös bracon hankkimista silmällä pitäen. Tiettyjen rotujen kohdalla pennut on suositeltavaa hakea jo 8–10 viikon iässä, mutta bracon kohdalla ei ole välttämättä lainkaan ongelmallista, jos pentu tulee uuteen kotiin vasta 4 kuukauden ikäisenä.<0}
{0>Bedenken muss man allerdings auch das unter Punkt 4 und 5 Gesagte:<}0{>Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava myös jo kohdissa 4 ja 5 mainittu tosiasia:<0} {0>wie der Bracco zum Rest der Welt steht, erkennt man mit Gewissheit erst um die Zeit seines dritten Geburtstages.<}0{>minkälainen bracosta on kehittynyt, ilmenee varmuudella vasta sen kolmannen syntymäpäivän tienoilla.<0}

10. {0>Der Bracco lernt anders
Stimmt.
<}0{>Bracco oppii eri tavalla kuin muut                           ylös
Pitää paikkansa.
<0} {0>Nicht nur weil er spätreif ist, sondern auch, weil er der vielzitierte Denker unter den Jagdhunden ist.<}0{>Eikä ainoastaan sen vuoksi, että sen kehittyminen kestää niin kauan, vaan myös siksi, että se on tämä paljon puhuttu ajattelija metsästyskoirien joukossa.<0} {0>Man sollte von einem Bracco nie erwarten, dass er etwas sofort begreift.<}0{>Bracolta ei milloinkaan tulisi odottaa, että se ymmärtää jotain heti.<0} {0>Wahrscheinlich verbringt man oft zwei, drei bange Tage mit der Frage, wieso der Hund etwas Simples, was jeder andere Vierbeiner im Flug versteht, einfach nicht kapiert.<}0{>Todennäköisesti joudut viettämään pari päivää epävarmuudessa miettien, miksi koira ei tajua jotain aivan yksinkertaista, jotain minkä jokainen muu koira käsittää käden käänteessä.<0} {0>Und dann, ganz plötzlich und unverhofft, macht es "Klick!" im Bracco Hirn und der Groschen fällt. Dauerhaft. Was bei der Erziehung ein grosses Plus ist, denn hat er etwas einmal verinnerlicht, kann man darauf bauen.<}0{>Ja sitten, aivan yllättäen, jokin napsahtaa bracon aivoissa ja kaikki loksahtaa paikalleen. Pysyvästi. Mistä on luonnollisesti suurta etua kasvatuksessa, koska jos bracco on kerran käsittänyt jotain, sen varaan voi laskea.<0} {0>(Es sei denn, Herr oder Frau Bracco belieben aus ganz persönlichen Gründen unter Gedächtnisschwund zu leiden, aber das ist eine andere Geschichte.)<}0{>(Ellei herra tai rouva Bracco sitten aivan henkilökohtaisista syistä kärsi jonkinlaisesta muistinmenetyksestä, mutta se onkin sitten toinen asia.)<0}
{0>Und, nein, der Bracco Italiano ist kein schnöder Befehlsempfänger.<}0{>Ja bracco italiano ei ole mikään joutava käskyjen noudattaja.<0} {0>Er will, wie im Verlaufe dieses Beitrages gezeigt, verstehen warum er dies tun und jenes unterlassen soll.<}0{>Se haluaa, kuten tässä artikkelissa on osoitettu, ymmärtää, miksi sen on tehtävä sitä ja miksi se ei saa tehdä tätä.<0} {0>Das mag unter Umständen Zeit und Nerven kosten, aber so ist er nun mal, der Bracco.<}0{>Tämä saattaa olla aikaa vievää ja käydä hermoille, mutta sellainen bracco nyt vain on.<0}
{0>Man darf sich nur nicht von ihm um den Finger wickeln lassen...<}0{>Äläkä vain anna sen kääriä itseäsi pikkusormen ympärille...


Takaisin pääsivulle<0}